Susanne Nellemann Ek, vd BIM Alliance
Jag ser branschsamverkan och standarder som möjliggörare för att omsätta insikter till handling. De gör att vi kan ta fram goda lösningar som sedan kan skalas upp. Sverige behöver dock få flera i samhällsbyggnadssektorn på banan i detta. BIM Alliance jobbar aktivt med att både vägleda till standarder och tillhandahålla vissa standarder.

Mina önskningar inför 2023:

🎁 Att alla våra medlemmar växlar upp och jobbar aktivt för att använda standarder och best practice som tagits fram i samverkan. Anslut din organisation till plattformen Nationella Riktlinjer för kravställning av digital livscykelinformation, om du inte redan är med.

🎁 Att stat och kommun visar vägen och i sin byggherreroll kravställer digital livscykelinformation för att använda den i utveckling och förvaltning av sina fastighetsbestånd. Det ökar incitamenten i sektorn att bli duktig på strukturerad digital informationshantering.

🎁 Att regeringen satsar på att stödja sektorns omställning – det kan t.ex. handla om effektivisering och utveckling av myndighetsprocesser, både på kommunal och nationell nivå. Att kunna använda standardiserad digital information i myndighetsprocesserna är en viktig milstolpe.

Samhällsbyggnadssektorn är mitt uppe i omställningen till grön tillväxt och en omfattande satsning på digitalisering – samtidigt. Samhället bör brett stödja sektorn för att säkra den svenska konkurrenskraften och säkra att den hållbara omställningen håller tempo. Det är till nytta för oss alla.

Hållbar omställning av bygg och fastighetssektorn kommer inte av sig själv. Det är ett arbete som görs av aktörerna i gemenskap. Här har både regering, myndigheter, det privata näringslivet och forskning och utveckling viktiga roller. EU har rullat igång stora reformagendor ” Europe fit for a digital age” och ”EU s green deal” och riktningen är därmed satt.

Min erfarenhet är att det finns en genuin vilja i samhällsbyggnadssektorn att hjälpas åt med arbetet som ska utföras. En vilja att inte uppfinna hjulet igen och igen. En vilja att bidra till något bestående – kanske att vara med och sätta standard och därmed lösa problem.

Jag önskar dig en riktigt god jul och ett fantastiskt fint 2023.

Susanne Nellemann Ek
Vd BIM Alliance

Uppdaterad den