Arbete pågår med att ta fram svenska översättningar av SS-ISO 19650. Hur ska vi översätta alla BIM-begrepp så att de på ett bra sätt motsvarar svensk praxis? Hur kan vi få ökad enhetlighet i hur vi bedriver BIM-projekt?

Exempel

Vad är en ”lead appointed party”? Vad betyder ”organizational information requirements”? Hur ser en ”common data environment” ut? Vilka ”status codes” ska vi använda i Sverige för att inte krocka med svenska standarder?

Tillsammans med SIS, Svenska institutet för standarder, bjuder därför BIM Alliance in till webbinarium och workshop för att få vägledning i frågorna.

Vi genomför denna remiss i två steg:

  • Ett webbinarium torsdag 28 september 14–15. Vi kommer då att kortfattat presentera de arbeten som pågår inom SIS, SBE och BIM Alliance, och hur arbetet med översättningen hittills gått.
  • En heldags workshop måndag 27 november 10–17 hos Trafikverket i Solna. Då kommer vi att borra ner oss på djupet i översättningen av alla begrepp.

Målgrupp

Projektledare, projekteringsledare, BIM-strateger, BIM-samordnare, CAD-samordnare samt alla som har beslutande eller ledande roller i BIM-projekt.

Bakgrund

Den internationella standardserien SS-ISO 19650, med den långa titeln Strukturering av information om byggd miljö – Informationshantering genom byggnadsinformationsmodellering, har funnits ett antal år nu. Svenska tillämpningsanvisningar finns redan delvis hos Nationella riktlinjer, och håller på att utvecklas vidare i ett stort projekt inom Smart Built Environment.

En viktig del i detta arbete är att ta fram svenska översättningar av de inledande delarna av standarden, som i hög grad är baserade på brittiska standarder och rekommendationer. Detta är nu på gång, med SIS som ansvarig och Smart Built Environment-projektet som medverkande.

Uppdaterad den