På DN Debatt i december 2016 skrev BIM Alliance vd Susanne Nellemann Ek tillsammans med Fredrik Sand om det som nu blir verklighet - fri tillgång till geodata.

BIM Alliance har i många år verkat för öppna geodata. BIM Alliance vd skrev om saken på DN Debatt ända tillbaka i 2016. Och nu lossnar det äntligen, den första etappen med särskilt viktiga öppna geodata. Det är verkligen en milstolpe i utvecklingen.

Susanne Nellemann Ek, vd BIM Alliance, menar att öppna data och särskilt geodata är den viktigaste insatsen för att kraftfullt kunna digitalisera och effektivisera samhällsbyggnadsprocesserna. Tillgång till kvalitativ data är också centalt för utveckling av AI.

Särskilt värdefulla data för samhället ska vara tillgängliga som öppna data. Det har EU-kommissionen nu beslutat. Tidigare avgiftsbelagda data som kartor, adressdata, och flygbilder blir öppna och kostnadsfria. Lantmäteriet gick tidigare i veckan ut med ett pressmeddelande om att deras data nu släpps fri.

Fakta för denna etapp:🔹Bland de data som blir öppna data, finns adress- och byggnadsdata, information om fastighetsgränser, höjddata, flygfoton, hydrografi och kartor.🔹Att myndigheters data blir öppna data innesbär att vem som helst kan använda, återanvända och distribuera data utan kostnad eller andra förbehåll. Med avgiftsfria och lättanvända kartdata kan plan- och byggprocessen digitaliseras och därmed öka bostadsbyggandet.Läs vad Susanne Nellemann Ek och Fredrik Sand skrev på DN Debatt den 15 december 2016: https://www.dn.se/debatt/fri-tillgang-till-offentliga-kartdata-kan-spara-miljarder/ (Inloggning krävs)

(Fredrik Sand var näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare när debattartikeln skrevs. Idag är han näringspolitisk expert på TechSverige.)

Uppdaterad den