buildingSMART erbjuder ledande standarder för att skapa ett digitalt flöde genom hela samhällsbyggandet: IFC, BCF och buildingSMART Data Dictionary (bSDD) för att nämna de viktigaste. Och branschen behöver bli bra på att använda dem. BIM Alliance ansvarar för buildingSMART Sverige - nu steppar vi upp arbetet för att ta nästa steg i den digitala transformationen bland alla sektorns aktörer. Vi vill skapa praktisk samverkan hela vägen genom projekt och tillgångsförvaltning.

Vår buildingSMART-grupp ska tillsammans utveckla och föra ut kunskapen om standarderna i hela vår sektor. Vi deltar internationellt för att både utveckla standarder och verktyg för att använda dem: processer, utbildning, certifiering och gemensamma plattformar. Vi samverkar också med innovationsprogrammet Smart Built Environment och med den digitala plattformen Nationella Riktlinjer.

Är du engagerad i BIM och digitalisering, och vill du arbeta på branschnivå för att förverkliga visionerna? Då ska du vara med på vår resa, som medlem i buildingSMART-gruppen eller rentav leda den. Skicka ett mejl till info@bimalliance.se senast den 10 mars. VD Susanne Nellemann Ek och tekniska rådets ordförande Kurt Löwnertz berättar gärna mer, du hittar våra uppgifter på BIM Alliance kontaktsida.

BIM Alliance tar rollen att samla alla organisationer som verkar för att digitalisera med gemensamma standarder och riktlinjer, så att vi får en gemensam kraft oavsett vilken del av sektorn vi verkar i.

Uppdaterad den