Bild på Susanne van-Raalte
Susanne van-Raalte

Var det något som överraskade dig i rapporten?

– Det blev tydligare att vi alla jobbar med samma frågor, men också att vi har prioriterat och kommit olika långt. Det blev också klarare vad vi behöver samarbeta mer med och om. Rapporten visar också på hur viktigt det är med denna typ av samarbete och nätverk för att dra nytta av och få förståelse för andras arbete.

Rapporten har tagits fram av Nordic Road & Rail BIM Collaboration (NBC) - vad är det för grupp och vad jobbar ni för?

– Nordic Road & Rail BIM Collaboration (NBC) startade 2015 och består av representanter från de Nordiska myndigheterna inom infrastruktur: Trafikverket i Sverige, Trafikledsverket i Finland, Banedanmark och Vejdirektoratet i Danmark samt Bane NOR, Statens vegvesen och NyeVeier i Norge.

Vad ser du är kritiskt att vi kommer vidare med inom BIM för att bidra till en hållbar samhällsbyggnadssektor?

– Det är bra att se att så många standarder nu börjar komma på plats. Nu är det viktigt att börja tillämpa dem i vår operativa verksamhet. Standarder innebär många fördelar och möjligheter men att på riktigt bryta kulturen och våga gå från förvaltare av gamla arbetssätt till tillämpning av nya är fortfarande svårt. Jag tänker att vi måste ta många små steg parallellt men mot gemensamma mål för att komma bort från vårt arv.

Rapporten görs nu tillgänglig - vem tror du har intresse av rapporten?

– Rapporten är ett underlag för att ta frågor vidare inom verken men den kan också vara intressant för våra leverantörer och andra inom branschen för att få mer insyn i några av de frågor vi som beställare och förvaltare arbetar med. Det i sin tur kan underlätta för våra leverantörer att planera och förbereda inför framtiden. Det är även en bra sammanfattning över områdena för den som snabbt vill bli lite mer insatt.

Susanne van Raalte, jag vet att du även jobbar i forskningsfronten - vad är aktuellt just nu?

– Trafikverket är en stor forskningsfinansiär som täcker in det mesta inom transportsektorn. I vår Forsknings- och innovationsplan för 2023-2028 beskrivs det som vi tycker är viktigt just nu. Det finns möjlighet att söka för projekt vars resultat kan bli implementerade direkt liksom för projekt som är på gränsen till det omöjliga. Läs mer om aktuell forskning och innovation på vår hemsida.

Läs rapporten från NBC här
Uppdaterad den