AI Arena är en mötesplats för acceleration av AI-tillämpningar inom samhällsbyggnadssektorn som startade i mars 2022. Verksamheten började som ett delprojekt inom innovationsprogrammet Smart Built Environments strategiska satsning Kraftsamling – AI i samhällsbyggandet. Nu har AI Arena beviljats stöd från programmet för fortsättningsprojektet AI-klivet. BIM Alliance, IQ Samhällsbyggnad och Geoforum Sverige kommer vara partnerorganisationer och bidra till utvecklingen av arenan.

Logotyp AI Arena

Det känns fantastiskt roligt att växla upp AI Arena med hjälp av stödet från Smart Built Environment och organisationerna IQ Samhällsbyggnad, BIM Alliance och Geoforum. Vi kommer framåt ha ett ökat fokus på utvecklingen i omvärlden inklusive internationell utblick med hjälp av de här organisationernas medlemmar, men också genom att vi startar en Advisory Board för AI Arena där spännande och kunniga experter från flera olika länder kommer delta, säger verksamhetsansvarig Ann-Kristin Belkert.

AI Arena kommer även fortsättningsvis verka för spridning av resultat, lösningar och kunskap samt nätverkande genom att arrangera öppna webbinarier, konferenser, sända podcast med mera. Nu utökas också verksamheten med AI-klivet, en tjänst som ska hjälpa aktörer att utforma, genomföra och skala upp projekt för tillämpning av AI.

Vi ser fram emot att tillsammans med Geoforum Sverige och IQ Samhällsbyggnad vara med och driva AI Arena vidare. På det här sättet kan vi höja kompetensen inom AI och bidra till transformationen i samhällsbyggnadssektorn. Artificiell intelligens har potential att göra svenskt samhällsbyggande både konkurrenskraftigt och hållbart, säger BIM Alliance vd Susanne Nellemann Ek.

Fakta om AI Arena och AI-klivet

AI-klivet erbjuder konkret stöd till dig som är en aktör i samhällsbyggnadssektorn och vill:

  • Höja kompetensen inom AI hos ledning, chefer och personal
  • Utforma och genomföra projekt för att tillämpa AI
  • Skapa samarbeten med andra behovsägare och AI-utvecklare
  • Sprida resultat från projekt internt och externt
  • Skala upp resultat från projekt för en bred tillämpning av AI i hela organisationen
  • Skapa möjligheter för andra aktörer att utforma samma eller liknande lösning

Läs mer, se genomförda evenemang inom AI Arena och anmäl intresse här.Uppdaterad den