Insatser har gett resultat

"Vi är glada över att BIM Alliance insatser under året har gett resultat när det gäller att främja BIM och digitalisering inom samhällsbyggnadssektorn", säger BIM Alliance vd, Susanne Nellemann Ek. Vi har arbetat hårt för att vara tydliga med vilka åtgärder vi vill se från statens sida för att ta tillvara möjligheterna som BIM och digitalisering erbjuder. Våra budskap har förankrats väl i diskussioner och rundabordssamtal med våra medlemmar, breda samtal med branschorganisationer inom sektorn samt med politiker och beslutsfattare, säger Susanne också.

Bild på Andreas Carlson
Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson

Nationella Riktlinjer

Nationella riktlinjer som har haft en viktig roll i arbetet - och nämns också i beslutet - har hjälpt oss att gå från att ha en hel "saluhall med standarder och anvisningar" till att smalna av till ett "gemensamt buffébord" där alla kan hämta information på ett enkelt sätt. Nu finns det ett behov av en "standardmeny" som kan användas för kravställning. Vi tror att ett nära samarbete mellan BIM Alliance och Boverket, tillsammans med andra aktörer, kommer att fortsätta ge positiva resultat och kan integreras inom ramen för det aktuella beslutet från Regeringskansliet.

Driva på utvecklingen

Vi har pågående samtal med Regeringskansliet och Boverket för att diskutera nästa steg i det viktiga arbetet och ser fram mot att fortsätta driva på utvecklingen av BIM och digitalisering inom samhällsbyggnadssektorn för att nå våra gemensamma mål.

Konferensen Arbeta smart

Arbeta smart inom planering och byggande är en mötesplats som arrangeras av Geoforum Sverige och BIM Alliance i samverkan. Konferensen fokuserar på nyttan och potentialen med digitalisering inom samhällsbyggnad. Årets upplaga var den 21:a i ordningen.

Läs pressmeddelandet och hela regeringsbeslutet: "Uppdrag att ta fram ett stöd för offentliga aktörer avseende byggnadsinformationsmodellering"

Uppdaterad den