Talare på konferens

På Byggmaterialdagen den 28 november hölls paneldebatt om digitaliseringens roll i byggsektorns framtid. I panelen deltog branschexperter i ett engagerat samtal om hur digitala informationsflöden kan optimera byggsektorns värdekedja. BIM Alliance vd Susanne Nellemann Ek var moderator.

Lag- och marknadskrav driver på utvecklingen av hållbarhetsfrågor, och i takt med det ökar behovet av att dela och spåra produkt- och miljöinformation i byggsektorns värdekedja. Digitala informationsflöden och utvecklingen av format och standarder för informationsdelning anses vara en nödvändighet för att möta dessa krav.

Många initiativ pågår för att främja effektiv överföring av information mellan olika aktörer, vilket diskuterades av representanter från NCC, Moelven, Byggmaterialhandlarna och SundaHus. Och att det finns bra stöd för utvecklingen i branschen vittnade representanter från Boverket, AMF Fastigheter, SIS, Basta Online och White Arkitekter om när de delade med sig av framsteg och insikter under dagens panelsamtal, vilket bidrog till en inspirerande och positiv atmosfär.

Dagen inleddes av Andreas Carlson, Infrastruktur- och bostadsminister, som betonade vinsterna med digitalisering och nämnde då särskilt just BIM. Det tydliggjorde vikten av att branschen fortsätter att omfamna digitala verktyg som en del i formandet av en hållbar samhällsbyggnad.

Uppdaterad den