Inspirerande planer för 2024

Ett nytt år innebär nya möjligheter och utmaningar, och för BIM Alliance del är det en tid av fortsatt engagemang för digitaliseringen av samhällsbyggnadssektorn tillsammans med er.

2023 var ett utmanande år för hela sektorn, men också året då vi fick gehör för en av våra hjärtefrågor i och med regeringens uppdrag till Boverket om att verka för digitalisering av byggprocesser. Inför 2024 önskar vi oss att lagkrav på digitalisering av byggprocesser införs.

Med det nya året följer också ofta lusten till utveckling, både privat och professionellt. Som medlem i BIM Alliance har du tillgång till kunskapshöjande evenemang, utbildningscheckar, forum för kunskapsdelning, digitala plattformar som Nationella Riktlinjer och mycket mer. Så ta chansen att kompetensutveckla dig. Tillsammans driver vi på den digitala transformationen av sektorn.

Med önskan om en fridfull jul och ett gott nytt år!

Susanne Nellemann Ek
vd BIM Alliance

Uppdaterad den