Nystartade grupper för mätningsteknik och kommuner

Två nya intressentgrupper har startat upp för året: Kommuner och Mätningsteknik. Gruppernas arbete har fokus på att ta fram riktlinjer och främja samarbeten inom sina specifika områden. Kommungruppen ska adressera behov och utmaningar inom den offentliga sektorn, gruppen för mätningsteknik ska utveckla riktlinjer och standarder för mätning med koppling till BIM. Och Intressentgruppen för anläggning har startat upp igen med nytt stärkt ledarskap. Tillskottet av de nya grupperna visar på vår strävan att täcka olika områden och behov inom branschen.

Plattform för att dela erfarenheter och utmaningar med branschkollegor

Vi har mycket att lära av varandra, både internt och externt, för att utveckla våra arbetssätt. BIM Alliance Intressentgrupper fungerar som en plattform där du kan dela dina erfarenheter och utmaningar med branschkollegor.

Intressentgruppernas uppgifter

En grupp kan ha många olika uppgifter. Den kan vara remissinstans för utvecklingsarbete i branschen, som exempel i något av Smart Built Environments olika projekt. Gruppen kan också bidra till utveckling av Nationella Riktlinjer och nya standarder, som ISO 19650.

Intern och extern samverkan

Intressentgrupperna samverkar internt med varandra och externt genom olika nätverk, grupper och organisationer. Ett exempel på samverkan är arbetet tillsammans med tekniskt råd för att sprida standarder och verktyg från buildingSMART, Svenska byggtjänst och SIS med flera. Ett annat exempel är kontakten med Nationella Riktlinjer för förankring av processer och metoder, AI Arena för utbyte kring kunskap om AI och digitala tvillingar.

Några exempel på samverkan med externa nätverk är kontakten med Förvaltarforum, Fastighetsägarna, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Byggherrarna. Det kan handla om att sprida kunskap om BIM via byggherrelyftet och samarbeta kring byggherrerollen gällande kravställning och leveranser från projekt till förvaltning.

Susanne Nellemann Ek, vd BIM Alliance

Röster från medlemmar viktiga

Ditt engagemang och feedback bidrar till vårt arbete och hjälper oss att fortsätta växa och utvecklas. Det är genom ditt deltagande som vi kan säkerställa att BIM Alliance fortsätter att vara en relevant och pålitlig aktör i branschen. Så låt oss fortsätta att arbeta tillsammans, dela kunskap och erfarenheter och driva digitaliseringen av sektorn framåt.

Intressentgruppernas arbete är en viktig del i vårt uppdrag att tillhandahålla vägledning, tjänster och verktyg för digital transformation av samhällsbyggnadssektorn.

För att använda en metafor: Om alla spelar solo tappar vi symfonin. Intressentgrupperna hos BIM Alliance spelar alla i samma band.

Susanne Nellemann Ek
vd, BIM Alliance

Uppdaterad den