BIM Alliance är förvaltare av Nationella Riktlinjer för livscykelinformation för byggd miljö, vilket innebär att vi tillgängliggör riktlinjerna och utvecklar dem i dialog med sektorns aktörer. För de som har licens kan vi även hosta en digital plattform, där de kan publicera deras specifika kravställning.

Den här filmen ger dig en digital visning av Nationella Riktlinjer och du får höra om hur er organisation kan få nytta av riktlinjerna.

  • Vad ingår när licens tecknas för användare?
  • Hur ser portalen ut från insidan?
  • Vad innebär det att vara implementeringsledare?
  • Hur kan användare engageras i den fortsatta utvecklingen?
  • Q&A

BIM Alliance anordnar dessa visningstillfällen med jämna mellanrum och varje tillfälle kan kan bli lite olika, beroende på vilka frågor som kommer upp och om det finns nya saker att visa på den digitala plattformen. Du hittar kommande event för Nationella Riktlinjer i kalendariet.

Inspelning

Medverkande:
Lars Lidén, BIM Alliance/Meta
Rogier Jongeling, utvecklingsledare för Nationella Riktlinjer, BIM Alliance/Plan B
Ann-Kristin Belkert, verksamhetsledare för Nationella Riktlinjer, BIM Alliance