BIM Alliance, Svensk Byggtjänst, Trafikverket, Swedavia och ytterligare ett antal av branschens tunga byggherrar har gått samman för att arbeta fram ett nytt, bättre och mera innehållsrikt BSAB.

Målsättningen är att BSAB ska innehålla klassifikation av objekt, klassifikation av egenskaper och koppling av egenskaper till objekt för såväl husbyggnad som anläggning. Ett komplett BSAB med egenskaper och egenskapsvärden ger en branschgemensam informationsstruktur genom hela bygg- och förvaltningsprocessen.

I takt med att digital modellering av hus och anläggningar blir allt mer avancerad ökar behovet av gemensam klassifikation och beskrivning av objekt. Nyttan med en gemensam klassifikation av objekt och egenskaper når alla delar av byggande och förvaltning. Ett obrutet flöde av information genom processen möjliggörs när översättning inte behöver göras vid överlämning mellan skeden och mellan parter.

Vill du vara med?

Vi behöver bidrag från olika kompetenser och erfarenheter så att du och dina kollegor får verklig nytta av nya BSAB. Genom att vara med i projektet kommer du bland annat få en ovärderlig insikt i och kunskap om det nya klassifikationssystemet.

Det faktiska utredningsarbetet bedrivs i ett antal arbetsgrupper, inriktade på olika typer av tekniska system. Grupperna ska vara små och operativa, med företrädare för byggherrar, entreprenörer, projektörer och förvaltare.

Anmäl dig till arbetsgrupperna

Läs mer om projektet på Svensk Byggtjänsts webbplats

Kontakt

Vill du veta mer om projektet och hur du kan bidra, kontakta:

Julie Gunnarsson, projektledare, Svensk Byggtjänst: bsab@byggtjanst.se
Rogier Jongeling, ordförande i styrgruppen, BIM Alliance: rogier.jongeling@bimalliance.se