Samverkansgrupperna är öppna för alla och fokuserar på olika områden av den byggda miljön. Inom samverkansgrupperna diskuteras utvecklingsbehov likväl hur olika standarder kan tillämpas. Det är också inom samverkansgrupperna som nya projektförslag arbetas fram och avslutade projekt redovisas.

Resultatet av de projekt som initierats av en samverkansgrupp leder ofta fram till en uppdaterad standard som i sin tur ger ett förbättrat användarstöd.

Vill du engagera dig i en samverkansgrupp? Då kan du kontakta Kurt Löwnertz eller Mikael Malmkvist.