Två nivåer har identifierats - en strategisk och en teknisk, BIM-strateg respektive BIM-samordnare. Syftet med dokumentet om rolldefinitioner är att främja branschgemensamma befattningsbeskrivningar och BIM-nomenklatur.

Om du har synpunkter på innehållet eller förslag till ändringar kontakta: mats.westerlund@ncc.se