Tekniskt råd syftar till att samordna och sprida kunskap om alla utvecklings- och standardiseringsinsatser som görs i branschen. Därigenom ska det bli begripligare och enklare att tillämpa öppen BIM i projekt och förvaltning.

Gruppen bidrar med att ta fram användbara råd och riktlinjer för hur man kan arbeta smart med BIM. På det sättet slipper var och en bygga sin egen kunskap och uppfinna hjulet på nytt. Rådet samverkar med BIM Alliance intressentgrupper och stöttar dem i arbetet med att implementera BIM. Tekniskt råd följer även den internationella BIM-standardiseringen.