Tekniskt råd består (från och med 2023) av deltagare både från BIM Alliances olika verksamheter – buildingSMART, Nationella Riktlinjer, BIP och Fi2 – och från våra systerorganisationer i sektorn – som SIS, Svensk Byggtjänst, BEAst, GS1 och Geoforum. För att tillföra användarperspektivet deltar också företrädare för planering, byggande och förvaltning:

  • Tidiga skeden: Samhällsplanering och byggherreroll
  • Bygg- och anläggningsprojekt: projektörer och byggare
  • Fastighetsägande och förvaltning
  • FoU: programvara och forskning

Syftet med tekniskt råd är att tillsammans stödja en enhetlig tillämpning av standarder för digital informationshantering inom samhällsbyggnadssektorn. Genom att formulera gemensamma strategier som vi samarbetar kring gör vi tydligt hur olika standarder ska användas och hjälper sektorn till en snabbare och smartare implementering.

I syfte att säkerställa att standarder utvecklas i en gemensam riktning kommer att fungera rådgivande mellan samarbetsorganisationerna. Standardkartan kommer vi att fortsätta utveckla tillsammans. Vi kommer också att bidra till varandras event och genomföra gemensamma kommunikationsaktiviteter.

Har du frågor beträffande Tekniskt råd är du varmt välkommen att höra av dig till Tekniskt råds ordförande Kurt Löwnertz.