Varför har det bildats ett tekniskt råd, vad ska ni göra?
- Vi ska försöka samordna och sprida kunskap om alla utvecklings- och standardiseringsinsatser som görs i branschen. Exakt hur det ska gå till har vi inte bestämt än eftersom rådet är nybildat, men det ska bli begripligare och enklare att tillämpa öppen BIM i projekt och förvaltning. Vi kommer bland annat att samverka med BIM Alliance intressentgrupper och stötta dem i deras arbete för att implementera BIM. Rådet kommer också följa och bidra till BIM-standardiseringen internationellt. Det finns ett enormt driv i det arbetet nu och Sverige har en hel del att bidra med.

Hur kommer BIM Alliance medlemmar att märka av ert arbete?
- Förhoppningsvis kommer det synas i form av användbara råd och riktlinjer för hur man kan arbeta smart med BIM, så att alla slipper bygga sin kunskap själva och uppfinna hjulet gång på gång. Eftersom vi är en grupp som täcker in olika delprocesser så kommer vi nog att fokusera ganska mycket på gränssnitten mellan processerna, hur man delar information och undviker att tappa mellan olika parter och system.

Vad hoppas du kunna åstadkomma i gruppen?
- Den stora kompetensen i gruppen är en fantastisk resurs där jag kan bidra med min lilla bit. Framförallt vill jag bidra till ett bra samtalsklimat så att vi verkligen förstår varandra och kan forma den stora bilden över alla fackgränser. Jag står verkligen med ena foten i bygg och den andra i IT så jag hoppas kunna överbrygga den gränsen också. Sedan innebär min roll att förmedla kontakt med de övriga grupperna inom BIM Alliance och med andra organisationer som bidrar till BIM-utvecklingen.

Text: Lina Theander, 2014-12-08