Klasslistor

En klasslista är en förteckning över klasser avsedda att använda för att karaktärisera objekt utifrån en given vy, exempelvis BSAB byggdelsklasser för att klassificera delar av en byggnad utifrån en funktionsvy, eller renhetsklasser för att klassificera ett utrymme efter krav på luftkvalitet.

Fi2:s klasslistor publiceras på www.fi2.se/classlist. Klassificeringar redovisas med en kod, benämning och beskrivning. I fi2xml finns ett element som heter fi2class_type som ger användaren möjlighet att i ett xml-meddelande relatera till valfritt antal klassifikationer.

Till fi2 klasslistor

Värdelistor

En värdelista är en förteckning över egenskaper som kan åsättas ett objekt, där egenskapen innehåller både en kod/beteckning och ett värde av en given typ (tal, sträng etc.) Exempel: Areor av olika klass för ett utrymme, med koder som BOA, LOA, och ett värde i form av tal med enheten m2. Fi2:s värdelistor publiceras på www.fi2.se/valuelist.

Värdelistor visar en förteckning på egenskapstyper som relaterar till ett visst värde. De redovisas med en kod, benämning, beskrivning och datatyp. I fi2xml finns ett element som heter fi2value_type som ger användaren möjlighet att i ett xml‐meddelande ange egenskaper i form av olika värden relaterande till en värdelista.

Till fi2 värdelistor