Gå till innehållet

Begrepp

Ett gemensamt språk är en viktig beståndsdel för att nå visionen om det obrutna informationsflödet. BIM Alliance arbetar både med att definiera de begrepp som ska användas i branschen och det fortsatta arbetet med att samordna de olika initiativen.