Gå till innehållet

Process

Vid ett informationsutbyte generellt är det viktigt att fastställa vilka informationsmängder som levereras från en part till en annan, vilken detaljeringsgrad informationen har, och med vilket syfte information ska användas. För det ändamålet finns följande standarder.