Webbinarieserien var ett samarbete mellan Byggbranschens yrkesnämnd (BYN), Elbranschens centrala yrkesnämnd (ECY), VVS-Branschens yrkesnämnd (VVSYN) och BIM Alliance. Syftet med mötesserien var att synliggöra den digitalisering som pågår i branschen och som berör de yrkesroller som skolorna utbildar till. Genom riktade möten till intresserade yrkeslärare skapades förutsättningar för ett mer utvecklat samarbete mellan branschen och yrkeslärarna. Du kan ta del av webbinarierna nedan.

Kunskapsinjektioner till installationer

Hans Nyblom, affärsutvecklare på Installatörsföretagen ger en inflygning till digitalisering i samhällsbyggandet. Han delar med sig av praktiska exempel på digitalisering inom bygg, VVS och el-installationer. Han berättar också om en del av de trender som väntar runt hörnet.

VVS-installationer på skärmen, ett effektivt sätt att jobba

Andreas Udd, vd, VRA Rörinstallationer lyfter några av de viktigaste och mest aktuella digitala arbetsmetoderna för yrkesarbetare inom VVS-installationer.

Digitalisering på byggplatsen idag

Johanna Fredhsdotter Lager, Gruppchef VDC, NCC Group ger en inspirationsföreläsning om digitala arbetsmetoder för yrkesverksamma i byggsektorn just nu.

BIM, digitalisering och obrutna flöden – vad innebär det?

Presentation med Gustav Jansson, Luleå tekniska universitet.

Här får du en inflygning till digitalisering i samhällsbyggandet som lyfter några av de viktigaste och mest aktuella begreppen.

Installationen på plats (intervju)

Pontus Slättman intervjuar Linus Petterson, VRA. Linus kommer direkt till intervjun från sin arbetsplats på Sergels torg, där han jobbar med installationer i ett projekt som ska bli en modern gaming-arena. Linus ser det som självklart att jobba digitalt när han får installationerna på plats.

Citygate – digitalt byggprojekt ger en bra yrkesvardag

Jimmy Hemmingsson, Skanska är digital ledare för projektet Citygate i Göteborg, Nordens högsta kontorshus. I projektet används flera digitala verktyg och arbetssätt för att underlätta och effektivisera byggprocessen. ”Vi vill att alla som jobbar i projektet ska få en så bra vardag som möjligt. Det är framför allt det som digitalisering handlar om”, säger Jimmy Hemmingsson. I filmen berättar han hur vardagen för yrkesarbetare ser ut i en digital miljö.

Programvaror, vår tids möjliggörare

Vilka digitala metoder jobbar företagen med idag? Vad betyder de digitala begreppen i praktiken? Vilka verktyg behöver jag ha koll på?

Här ger Lars Lidén, BIM Alliance och Meta, en översiktlig bild av fördelarna med att jobba digitalt, aktuella metoder och vad de kan innebära i praktiken.

Celsius – helt digitalt och modellbaserat arbete

I Vasakronans nybyggnadsprojekt ”Celsius” är allt arbete digitalt och modellbaserat – från projektering, upphandling och inköp till produktion och förvaltning. Här förekommer i stort sett inga papper och ritningar. Modellen fungerar även som bygghandling. Johannes Ris, BIM-strateg, Byggstyrning berättar om projektet.