Pontus Sjöstrand, vd, Måleriföretagen

Hej Pontus, välkomna som medlemmar i BIM Alliance. Kan du berätta lite om er verksamhet?

Måleriföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation med uppdraget att utveckla det professionella måleriet i Sverige. Det gör vi bland annat genom att erbjuda kvalificerade tjänster inom medlemsservice och branschutveckling samt genom att arbeta för att förbättra förutsättningarna och näringsvillkoren för våra medlemsföretag och branschen i stort. Vi har ca 1 200 medlemmar som representerar 85 procent av alla anställda i måleribranschen.

Vad hoppas ni få ut av ert medlemskap i BIM Alliance?

Vi hoppas att kunna ta del av den information, kunskap och de nätverk som BIM Alliance har vad gäller utvecklingen av och kunskapen om digitaliseringen inom bygg- och installationssektorn och samhället i stort. För Måleriföretagen har digitaliseringen en helt central roll i måleribranschens utveckling och hur vi arbetar för, med och gentemot våra medlemsföretag.

– Vi hoppas att kunna ta del av den information, kunskap och de nätverk som BIM Alliance har vad gäller utvecklingen av och kunskapen om digitaliseringen inom bygg- och installationssektorn och samhället i stort.

Vilka frågor tror du att ni vill engagera er i inom BIM Alliance?

En helt central fråga som är viktig för Måleriförtagen och för måleribranschen är kompetensförsörjningsfrågan. Där kommer vi definitivt vara engagerade i det som BIM Alliance kan bidra med vad gäller utvecklingen av digitala informationsflöden och stärka alla processer inom detta område i vid mening. Vidare är det också bra med nätverk inom sektorn, där alla har samma utmaningar, vilket då underlättar arbetet med dessa frågor.

Varmt välkomna som medlemmar!