Fredrik Hörnsten, Hemsö

Hej Fredrik, kan du berätta lite om er verksamhet?

- Javisst kan jag det. Hemsö förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende och har sedan starten 2009 vuxit kraftigt. Med 466 samhällsfastigheter i Sverige, Finland och Tyskland är Hemsö Sveriges ledande ägare inom segmentet. Hyresgästerna utgörs till största del av stat, kommun och region men även av privata företag med skattefinansierad verksamhet. Hemsö, som ägs av Tredje AP-fonden till 85 procent och av AB Sagax till 15 procent, har idag ett fastighetsbestånd som omfattar ett fastighetsvärde på 85 miljarder kronor.


BIM Alliance ger oss ett viktigt kunskapsnätverk


Hemsös vision är att stärka ryggraden i samhället. De fastigheter vi utvecklar och förvaltar har stor inverkan på samhället i stort. Det är i våra fastigheter vi börjar vårt lärande och det är även där vi summerar vår livsgärning. Tillsammans kan vi ge samhället en hållbar ryggrad så att vi alla står stadigare inför morgondagens utmaningar.

Vad hoppas ni få ut av ert medlemskap i BIM Alliance?

- Fastighetsbranschen står inför en kraftig förändringsresa driven av nya krav på hållbara fastigheter samt av de möjligheter som uppkommer genom digitalisering och datadriven projektutveckling och smart förvaltning.

Som en del av denna utvecklingsresa blir medlemskapet i BIM Alliance värdefullt och ger oss ett viktigt kunskapsnätverk samt att Hemsö kan bidra med erfarenheter, utmaningar och framgångar inom området BIM.

Vilka frågor tror du att ni vill engagera er i inom BIM Alliance?

- Vi kommer troligtvis att engagera oss i konkreta frågor rörande hur BIM kan skapa värde för olika kärnprocesser. Vi planerar att engagera oss i frågor som konkret kopplas till de projekt som pågår på Hemsö med fokus digital tvilling, uppkopplade fastigheter och harmoniserad data.

- Tack Fredrik, varmt välkomna som medlemmar! Ni blir en riktigt bra förstärkning i vår Intressentgrupp Förvaltning som jobbar med just dessa frågor!