Arbetsgrupp Förvaltningsprocessen har till uppgift att med utgångspunkt från verksamhetsnyttorna i förvaltningens olika processer, definiera vilka informationsmängder som behövs för att utföra arbetsuppgifterna på effektivaste sätt samt hur informationen ska hanteras och presenteras vid utförandet.

Gruppen kommer arbeta med informationsmängder utifrån tre huvudområden; administrativ och ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning samt drift. De definierade informationsmängderna kommer att utgöra underlag till kravställande av BIM-leveranser från byggprocessen.

Kontakta Mats Broman om du vill veta mer: mats.broman@5d.se