Börjar:
Slutar:
Plats:
BIM Alliance, Drottninggatan 33, Stockholm

Anmälan om deltagande till mötet meddelas Leif Sundbom: leif.sundbom@bimalliance.se


BIM Alliance intressentgrupper fungerar som forum för utbyte av BIM-erfarenheter mellan branschens aktörer. Grupperna är till för medlemmar i BIM Alliance. Om du vill delta i någon av BIM Alliance intressentgrupper är du välkommen att ta kontakt med gruppens kontaktperson.

Uppdaterad den