Börjar:
Slutar:
Plats:
Konsert & Kongress
Ort:
Linköping
UAS Forum 2019
Sveriges största drönarkonferens
Linköping 5-6 november 2019

Direkt till anmälan!

Framtidens teknik är redan här på Sveriges största drönarkonferens

Allt fler företag använder sig av drönare för att samla in data till samhällsbyggnadsprojekt, och tekniken blir bara bättre. Vi vill att BIM Alliance medlemmar hänger med i teknikutvecklingen och arrangerar därför Sveriges största drönarkonferens tillsammans med Geoforum Sverige och UAS Forum Sweden.

Utställarerbjudande

Delta som utställare på UAS Forum 2019! Utställningen är öppen under konferensens första dag, den 5 november.

Varmt välkommen till Linköping den 5-6 november 2019 där du får lära känna den senaste tekniken, möjligheterna den bär med sig, och vad den kan tillföra i din verksamhet!

Datainsamling för samhällsbyggande

BIM Alliance har handplockat programpunkter som vi tycker är extra intressanta för våra medlemmar. Särskilt under dag två, den 6 november, märks det av i spåret "Datainsamling för samhällsbyggande".

Här är ett urval programpunkter från båda dagarna som vi tror kan intressera dig som arbetar med BIM och digitalt samhällsbyggande. Låt dig inspireras att lära dig det senaste om drönarteknikens möjligheter tillsammans med oss!

Ett urval spännande programpunkter

Vi tar pulsen på infrastrukturminister Tomas Eneroth

Infrastrukturministern Tomas Eneroth
Tomas Eneroth

Vi kan nu berätta att infrastrukturministern Tomas Eneroth deltar som en av våra två huvudtalare på konferensen.

Ministern är först ut som talare under konferensens andra dag, den 6 november. Han berättar om regeringens perspektiv på drönarverksamheten i Sverige, och vi passar på att ta pulsen på honom gällande hur utvecklingen ser ut framåt.

Du har också möjlighet att ställa dina frågor till ministern!

Drönare, data och robotar i fokus för inspiratör Sik Cambon Jensen

Sik Cambon Jensen från Danmarks största IT-företag KMD.
Sik Cambon Jensen

Vår andra huvudtalare är Sik Cambon Jensen från Danmarks största IT-företag KMD.

Här tillförs konferensen en trendspaning på tema högkvalitativa data, drönare och robotics.

Sik Cambon Jensen jobbar på Danmarks största IT-företag KMD och är en uppskattad föredragshållare och trendspanare inom teknik, GIS och drönare. Han har bland annat blivit utvald av danska utrikesdepartementet att hålla en keynote för experter i Sydkorea om Danmarks drönaranvändning.

Petra Dalunde på Urban ICT Arena.
Petra Dalunde

Ny testbädd för drönartrafik i stadsmiljö

Petra Dalunde på Urban ICT Arena har två roller på konferensen. Den första dagen presenterar hon ett spännande projekt om drönartrafik i stadsmiljö som drivs tillsammans med IQ Samhällsbyggnad. Dag två är Petra moderator för spåret "Datainsamling för samhällsbyggande".

Inspireras med Veidekke i aktuella drönarpojekt

Emil Augustsson, VDC-ansvarig för Veidekkes Byggverksamhet.
Emil Augustsson, Veidekke

Är du nyfiken på att höra om Veidekkes arbete med drönare för att få till en exakt scanning? Emil Augustsson, VDC-ansvarig för Veidekkes Byggverksamhet, berättar om aktuella projekt och inspirerar till den kommande utvecklingen av tekniken.

Autonom inspektion av kritisk infrastruktur

Ett nyligen slutfört Vinnova-projekt om drönare presenteras! Projektet syftar till att minska behovet av att människor arbetar i farliga miljöer för att inspektera kritisk infrastruktur. En följd av projektet är också miljövänligare och kostnadseffektivare sätt att inventera kritisk infrastruktur i otillgängliga miljöer.

Läs mer om konferensen och anmäl dig!

Uppdaterad den