Börjar:
Slutar:
Plats:
KTH. (Lokal meddelas senare)
Ort:
Stockholm

En viktig användning av testbädden är att praktiskt validera de gränssnitt och standarder för informationsleveranser som utvecklats i standardiseringsprojekt som Svensk Geoprocess (som nu övergår i Nationella specifikationer) och Smart Built Environments projekt för Standardiseringsbehov för BIM (CoClass) och Informationsförsörjning för planering, fastighetsbildning och bygglov.

Projektet verkar för att:

  • öka integration mellan BIM-GIS genom att kommunicera och lagra data enligt öppna standarder,
  • bidra till digitalisering och industrialisering av myndigheters och näringslivets plan- och byggandeprocesser
  • stödja ett förbättrat obrutet informationsflöde i ett livscykelperspektiv samt
  • kunna testa innovationer baserade på data för planering, byggande, brukande och underhåll av vår byggda miljö.

Användningsfallen som studerats är:

Byggföretagets informationsutbyte med kommunen

Validera testbädden för informationsutbyte mellan byggföretag och kommuner. Detta utbyte sker idag ofta i form av PDF-filer eller textdokument. Testbädden kommer att stödja ett obrutet informationsflöde mellan byggföretaget och kommunen.

3D-fastighetsbildning

Kravställa och utvärdera testbädden för 3D-fastighetsinformation. I projektet har praktiska tester att utförts enligt specifikationer från delprojekt BIM för redovisning av 3D-fastighetsbildning inom projektet Informationsförsörjning för planering, fastighetsbildning och bygglov

BIM för produktionsstyrning

Testa gränssnitten mellan projektering/produktion där BIM processen går från ”as designed” till ”as-built”.

Projektet startade 2017 och avslutas i och med denna slutpresentation. Vi välkomnar nu alla som är intresserade av ett obrutet informationsflöde inom samhällsbyggnad till denna slutpresentation!

Tid: 20 november, 12:00 till 16:00
Plats: KTH, Stockholm. Lokal meddelas senare.

Anmälan: Senast den 15 november till undertecknad.

Program

Preliminärt program.

12:00 Introduktion av Testbäddsprojektet

12:15 Demonstration av Testbäddsplattformen – Användningsfall för de olika arbetspaketen visas

13:00 Presentation av konverteringsverktyg – AP1

13:15 Presentation av AP2 - Byggföretagets informationsutbyte med kommunen

13:45 Kaffe

14:00 Presentation av AP3 - 3D-fastighetsbildning

14:30 Presentation av AP4 - BIM för produktionsstyrning

15:00 Diskussion om användningsfallen och hur vi går vidare efter detta projekt

15:45 Avslutning

Varmt välkommen!

Väino Tarandi, Projektledare för Testbädden ”Smarta plan-, bygg- och förvaltningsprocesser över hela livscykeln

Tel: 070-722 43 88
Epost: vaino.tarandi@abe.kth.se

Uppdaterad den