Börjar:
Slutar:
Ort:
Webbinarium

BIM Alliances intressentgrupper fungerar som forum för utbyte av BIM-erfarenheter mellan branschens aktörer.

Läs mer om intressentgrupp Bygg- och installation

Anmäl dig till mötet genom att skicka ett e-post till gruppledare Daniel Sandhav

Uppdaterad den