Börjar:
Slutar:
Ort:
Stockholm

BIM Alliances intressentgrupper fungerar som forum för utbyte av BIM-erfarenheter mellan branschens aktörer.

Läs mer om intressentgrupp Bygg- och installation

Uppdaterad den