Börjar:
Slutar:
Ort:
Webbinarium (ingår i Arbeta smart 2020)
Kostnad:
Avgiftsfritt för medlemmar & Ingår i avgiften för Arbeta smart
Kvinna vid dator
Frukostmötet är en del av den digitala mötesplatsen Arbeta smart inom planering och byggande 2020, och du som är anmäld dit deltar avgiftsfritt. Mötet är också öppet och avgiftsfritt för alla som arbetar i en organisation som är medlem i BIM Alliance.

Med utgångspunkt i projekt som arbetar helt BIM-och modellbaserat talar vi om fördelarna med visualisering och om hur data är det nya guldet inom förvaltning. Vi utgår från goda exempel.

Vasakronans projekt i Uppsala – helt digitalt och modellbaserat arbete

Talare: Anders Boström, Projektchef Vasakronan, Kjell Karlsson, Projekteringsledare Byggstyrning och Johannes Ris, BIM-strateg

I Vasakronans nybyggnadsprojekt ”Celsius” är allt arbete digitalt och modellbaserat – från projektering, upphandling och inköp till produktion och förvaltning. Här förekommer i stort sett inga papper och ritningar. Modellen fungerar även som bygghandling. Hör om vad det ger för utmaningar och fördelar i bygg och förvaltning.

Visualisering och BIM i förvaltning – erfarenheter från "A working lab"

Talare: Peter Karlsson, Akademiska Hus och Petter Bengtsson, Vd Zynka BIM

”A working lab” är Co-working och flexibla mötesplatser, där du hyr in dig den tid du behöver för jobb, möten eller workshops. Det ställer nya krav på förvaltningen. Hör hur Akademiska hus har jobbat fram nya lösningar för visualisering kopplat till BIM i förvaltning. Projektet ”A working lab” har drivits på Chalmers i Göteborg.

Arbeta smart inom planering och byggande 2020

Arbeta smart är årets viktigaste konferens om digitalt samhällsbyggande. Vi har utvecklat konferensen till en digital mötesplats som ger dig inspiration, ökad kunskap och kontakter för fortsatt utveckling. Vi håller konferensen den 28-29 september och fem frukostmöten under hösten och vintern!

Mötesplatsen arrangeras av BIM Alliance och Geoforum Sverige.

Frukostmötet är en del av den digitala mötesplatsen Arbeta smart inom planering och byggande 2020, och du som är anmäld dit deltar avgiftsfritt. Mötet är också öppet och avgiftsfritt för alla som arbetar för en organisation som är medlem i BIM Alliance. Mötet sänds från Stockholm och du deltar via webben.

Preliminärt program

08.00 Aktuellt från BIM Alliance

08.05 Tema: En stark digital kedja, från planering till förvaltning

08.50 Frågestund och avslut

09.00 Mötet avlutas

Anmälan

Anmälan är öppen för deltagare på den digitala mötesplatsen Arbeta smart inom planering och byggande 2020 och för medlemmar i BIM Alliance. Läs mer här om hur du blir medlem!

Deltagande
Ange vilken kategori du tillhör
Ange helst en e-postadress som tydligt visa vilken organisation du representerar
Ange särskilda önskemål som är bra för oss att veta om innan mötet.
Jag accepterar att mina personuppgifter lagras och används för utskick av nyhetsbrev och inbjudningar.


Jag accepterar att mitt namn och organisation finns med på en deltagarförteckning som delas ut i samband med evenemanget samt att mina personuppgifter lagras och används för administration i samband med evenemanget.

Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med BIM Alliance integritetspolicy.

Uppdaterad den