Börjar:
Slutar:
Ort:
Webbinarium
Kostnad:
Avgiftsfritt

Digitalt byggande – i verkligheten

Läs mer om webbinarieserien på digitaltbyggande.se

Hur ska anläggningsobjekt som ofta är väldigt långa, exempelvis beläggningar och dränrör, klassificeras enligt CoClass? Vi visar hur vägar kan delas in i virtuella segment och hur klassificering av infrastrukturanläggningar kan användas i processen “Systematisk färdigställning”. Exemplen är från Nye Veiers projekt för ombyggnad av E6 i Trøndelag, Norge.

Talare:

  • Emil Maana, Triona
  • Jan Erik Hoel, Trimble
  • Stefan Granlund, Trimble

Webbinariet arrangeras av Trimble Solutions Gothenburg AB och AB Svensk Byggtjänst. Vid anmälan via webbformulär godkänner du respektive bolags integritetspolicy knutet till deras produkter och tjänster.

Läs mer och anmäl dig!

Uppdaterad den