Börjar:
Slutar:
Plats:
Sweco, Gjörwellsgatan 22
Ort:
Stockholm

Gruppen är den äldsta av intressentgrupperna och den har växt och blivit bredare under årens lopp. Det har blivit uppenbart på senare tid att det är svårt att hålla mötena ”spetsiga” då gruppens medlemmar delvis har skilda intresseområden.

Andra intressentgrupper har framgångsrikt delat på sig eller skapat undergrupper och vi vill med denna inbjudan öppna upp för en sådan diskussion.

Målet med dagen är att ta fram ett utkast på hur intressentgruppen skulle kunna vara organiserad i framtiden med ambitionen att fastställa förslaget på det gemensamma intressentgruppsmötet i höst.

Uppdaterad den