Rikard Espling, Skanska och Mikael Malmkvist, Trafikverket, debatterade i panelen. I bakgrunden Tomas Alsmarker, Tyréns.
Rikard Espling, Skanska och Mikael Malmkvist, Trafikverket, debatterade i panelen. I bakgrunden Tomas Alsmarker, Tyréns.

"Kraven på BIM är här - från era kunder och medarbetare"

Den 22 april höll OpenBIM den årliga OpenBIM-konferensen i samband med föreningens årsstämma. Denna gång träffades vi på Clarion Hotel Arlanda Airport.

"Public Clients as the Driver for BIM Adoption - Why and how UK Government wants to change the construction industry"

Arto Kiviniemis presentation

"What is good BIM and VDC?"

Calvin Kams presentation

"Krav och förväntningar från de tekniska högskolorna"

Thomas Olofssons presentation

"Kraven på BIM är här"

Karl-Gunnar Olssons presentation

"ARK385 - Virtual Tools in a Material Culture"

Jens Olssons presentation

"Kravställande i praktiken - Tillvägagångssätt och effekter"

Rogier Jongelings presentation

"Statliga fastighetsägare i gemensam satsning"

Lars Lidéns presentation

"ICT-BIM för hållbart samhällsbyggande - En strategisk innovations- och forskningsagenda"

Håkan Bloms presentation