Konferensdeltagarna fick en utblick mot omvärlden där de fick lyssna på BIM-experterna Dale Sinclair från Storbritannien och Hans Hendriks från Holland.

- Dagen visar att det finns ett stort intresse för BIM i Sverige, precis som i Nederländerna, och att vi kan lära mer av varandra. I Sverige har ni kommit längre när det gäller BIM-användning i infrastruktur och fastighetsförvaltning medan vi har fler BIM-användare som utbyter erfarenheter med varandra, sa Hans Hendriks efter sitt framförande.

Storbritannien har kommit långt i BIM-arbetet, mycket tack vara att regeringen sedan 2011 har en strategi och krav på BIM-användning. Dale Sinclair gav en bra överblick över vad man gjort hittills och vilka utmaningar man kommer möta framöver.

Under dagen fick vi också en inblick i vad som görs i Sverige just nu, bland annat via BIM Alliance intressentgrupper.

- Det blev idag extra tydligt att BIM Alliance intressentgrupper har en viktig roll i BIM-utvecklingen med både erfarenhetsutbyten och konkreta projekt på agendan. Alla BIM Alliance medlemmar har möjlighet att engagera sig i grupperna och bidra till utvecklingen i branschen, berättade Olle Samuelson, vd för BIM Alliance.

Mikael Jardebrink från Boverket berättade om projektet med att utveckla förutsättningarna för en digital hantering av plan- och bygglovsprocessen. I projektet arbetar man för att inom rimligt tid och till rimlig kostnad effektivisera processen från planidé till färdig byggnad.

Lars Arell från Socialdepartementet gav regeringens perspektiv på BIM men betonade att vi får veta mer om vad den nya regeringen vill i den kommande budgetpropositionen. Las berättade också bland annat om Trafikverkets satsningar och krav på BIM-användning.

Ett roligt inslag under dagen var när Rikard Espling från Skanska och Tomas Alsmarker från Nyréns arkitektkontor fick i uppdrag att bygga en byggnad av lego efter tvådimensionella ritningar. Ett uppdrag som utfördes oväntat väl och möttes med applåder.

Eftermiddagen avslutades med en välbesökt mingelbar där BIM-frågor diskuterades över borden.

bildkollage från konferensen