Digitaliseringen pågår för fullt i bygg- och fastighetssektorn och projektledarens roll och behov av kunskaper påverkas. Projektledaren kan påverka och driva implementeringen av BIM i projekten och har alltså en nyckelroll.

Ladda ner och läs referat från seminariet

BIM Alliance har tagit fram ett förslag på hur projektledarens och projekteringsledarens arbete bör kompletteras avseende digitalt arbetssätt och BIM.

Publik på seminariet BIM och projektledning