BIP underlättar kommunikationen

BIP, Building Information Properties, är ett system för egenskaper och beteckningar för objekt i byggnader. Med hjälp av BIP kan byggare, installatörer, arkitekter, andra projektörer och fastighetsägare använda samma beteckningar och egenskaper. Kommunikationen i projekten underlättas betydligt. Om alla kan använda samma beteckningar och egenskapsbeskrivningar i alla led blir resultatet spårbarhet, färre fel och ett effektivare arbetssätt.

Nyhet presenterades på seminariet

Innehållet i BIP har nu kompletterats med en applikation kallad BIP QTO, Quantity Take Off, som presenterades på seminariet. Den nya applikationen använder IFC-filer för mängdavtagning. BIP QTO underlättar kvalitetssäkring och mängdavtagning för projekt där man använder BIP.

www.bipkoder.se finns mer information om BIP och BIP QTO.