Janne Svensson, Henrik Szentes och Olle Samuelson höll i seminariet BIM och juridiken som lockat strax över 40 medlemmar till Hotel Hilton på Södermalm. Till bakgrund för seminariet låg bland annat förstudierapporten "BIM:s påverkan på affär och avtal". Projektet kartlägger vilka frågor som kan kräva särskild hantering och särskilda avtalsformuleringar för en smidig hantering av affärsprinciper och avtalsformer. Projektet drivs av BIM Alliance i samarbete med Byggherrarna, Sveriges Byggindustrier, Svenska Teknik&Designföretagen och Installatörsföretagen.

Under seminariet presenterades inledningsvis förstudierapporten. Förstudien handlar om behoven av insatser och aktiviteter de närmaste åren för att kunna hantera affärs- och avtalsrelaterade frågor vid BIM-arbete. Seminarieledarna gick igenom förstudiens slutsatser och rekommendationer följt av en diskussion kring hur vi kommer vidare. Under diskussionen efterfrågades bland annat samverkan på den svenska marknaden, fler goda exempel och ökad standardisering oavsett utvecklare.

Här kan du ladda ner och läsa mer om förstudien.

Olle Samuelson presenterade även forskningsprogrammet Smart Built Environment, programmet för hur samhällsbyggnadssektorn kan bidra till Sveriges resa mot att bli ett globalt föregångsland som realiserar digitaliseringens nya möjligheter.

Deltagare på möte tittar på föreläsare
Foto: Janne Svensson