Förstudien handlar om behov av insatser för att kunna hantera affärs- och avtalsrelaterade frågor vid arbete med objektsbaserad modellinformation. Förstudien ska fungera som underlag för samtal mellan branschens aktörer och kunna användas som inspel till BKK, Byggandets KontraktsKommitté, inför revideringar av branschgemensamma standardavtal och regelverk.

BIM Alliance har genomfört studien tillsammans med Byggherrarna, Installatörsföretagen, Svenska Teknik&Designföretagen och Sveriges Byggindustrier.

Förstudien presenterades på BIM Alliance seminarium "BIM och juridiken" den 29 april 2016.

Ladda ner förstudien (reviderad 7 april 2016)