BIM Alliance intressentgrupper fungerar som forum för att utbyta erfarenheter och identifiera hur vi genom arbete med BIM kan vidareutveckla branschen.

Under mötet, som var öppet för alla medlemmar i BIM Alliance, fick vi förutom erfarenhetsutbyte möjlighet att samlas kring ett antal fokusområden. Vi fick också information om aktuella strategiska projekt i Smart Built Environment och implementering av CoClass – det nya digitala klassifikationssystemet för all byggd miljö i Sverige. Mycket uppskattat var också föredraget om utbyggnaden av Oslo flygplats, som tagit steget in i BIM nivå 3.

Efter föredrag och fika följde diskussioner i grupper kring gemensamma områden och former för samarbete. Frågorna gick på tvärs över flera av intressentgruppernas områden och i diskussionerna blandades medlemmar från de olika grupperna med övriga deltagare från BIM Alliance medlemsföretag. Alla verkade överens om att det var ett vinnande koncept. Efter en intensiv eftermiddag avslutade vi med trevligt mingel i de vackra lokalerna.

De överväldigande positiva reaktionerna på mötet gör att vi på BIM Alliance kansli redan planerar för en uppföljning hösten 2017!

Sara Beltrami från BIM Alliance intressentgrupp Bygg och installation.
Publiken på Södra Latin.
Fullsatt i Musiksalen på Norra Latin.