BIM Alliance vill visa hur tillämpning av standarder leder till effektivare processer och hoppas därigenom öka intresset för, och användningen av, standarder. Vår heldag om öppna standarder, den 24 november, var ett led i det arbetet och vi är väldigt glada över det stora intresset bland deltagarna!

Förmiddagen riktade sig till de som ville lära sig mer om standarder i en minikurs, Introduktionskurs om standarder för BIM. Kursen var riktad till deltagare som börjat arbeta med BIM på något sätt och ville veta mer om de öppna standarder som finns, hur de används och vilken nytta de skapar för alla aktörer. Kursen gav en översiktlig genomgång av de viktigaste standarderna, gruppövningar och konkreta exempel på obrutna informationsflöden.

Under eftermiddagen hölls ett seminarium, Öppna standarder för ökad affärsnytta, där deltagarna tillsammans sökte svar på hur vi kan öka användningen av öppna standarder i Sverige. Öppna standarder har funnits länge och det finns stora fördelar med dem. Ändå menar många att de används alltför sällan. Beror det på kompetensbrist, är standarderna ofullständiga eller är programvarorna inte anpassade?

Publik under seminariet.
Fullsatt under förmiddagens Introduktionskurs om standarder för BIM.
Klas Eckerberg, Projektengagemang, föreläser.
Klas Eckerberg, Projektengagemang, berättade om CoClass.