Presentationer

Ta del av presentationerna från BIM Alliance onsdagsfrukost

På seminariet presenterade Ulf Ström och Harald Norenes från TCG – Touchless Consulting Group, exempel på olika informationsprocesser och pratade mer om informationsstrategier och BIM. Under frukosten diskuterades vad ”teknisk information” är relaterat till BIM. Vilka kostnader som är förknippade med ineffektiv informationsbehandling och vad olika framgångsrecept kan bestå av för att skapa effektiva affärsprocesser.

Ulf Ström

Ulf Ström visade hur Kärnkraftsindustrin, Disney World i Shanghai och Hofor (Storköpenhamns försörjningsbolag) hanterar all sin tekniska anläggningsinformation inklusive BIM när man bygger nya eller uppgraderar anläggningar. Från arkitektens design via projektet och dess leverantörer samt slutligen fram till förvaltningen. Allt detta med full kontroll på de olika delarna som versionshantering, referensbeteckningar, struktur och mängdning.

- Vi pratade även om vilka kostnader som är förknippade med ineffektiv informationsbehandling och varför ovannämnda framgångsexempel har lyckas, säger Ulf Ström.

Läs mer om kommande onsdagsfrukostar:
den 3 maj: Level of development (LoD) i Sverige - förstudie presenteras
den 7 juni:
BIM, Visualisering och Gamification i forskningsfronten