Peter Eriksson, Bostads- och digitaliseringsminister.
Peter Eriksson, Bostads- och digitaliseringsminister.

170509. Drygt 200 deltagare slöt upp vid konferensen den 8- 9 maj i Stockholm. Den första dagen fokuserade på att ge en överblick av vad som pågår inom digitaliseringen av samhällsbyggnadssektorn och relevanta utblickar över vart vi är på väg.
En av huvudtalarna var bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson. Ministern berättade att regeringen kommer att presentera sin digitaliseringsstrategi innan sommaren, och att målet är att få till ett nytt förordningskrav om digitala planprocesser till januari 2019. Ministern uppmanade sektorn att ta steg för att komma igång med digitaliseringsarbetet. På en direkt fråga från moderator Anna Bellman om ministern tycker att alla borde använda sig av BIM svarade han ”ja, det tycker jag faktiskt”. Läs mer om ministerns framförande här!

Johanna Frelin, vd på Tengbom inspirerade genom att göra en framtidsspaning där agila arbetssätt och gamification av samhällsbygget fick ta en stor plats. Se en film från dagen med Johanna Frelin. Missa inte heller BIM Alliance onsdagsfrukost med tema ”Visualisering och Gamification i forskningsfronten”, den 7 juni.

Jan Hellin, programdirektör på SVT höll ett utblickande fördrag som ställde frågan om huruvida media är en del av samhällsbygget. Han menar på att det skett en förflyttning av medias roll från granskande till en del av den kommunikativa infrastrukturen där få aktörer äger stor del av det journalistiska innehållet, även om de inte producerar det själva. Han visade på vikten av oberoende digitala kanaler så som public service.

Peter Eriksson och moderator Anna Bellman.
Peter Eriksson och moderator Anna Bellman.

Dagens moderator, Anna Bellman samlade kommentarer från publiken och vid slutet av dagen var det tydligt att många fått med sig en uppmuntran om att våga testa nya och digitala arbetssätt och att det är dags att sätta igång med arbetet nu.

Under konferensens andra dag kunde deltagarna välja mellan spåren panering och byggande. Fokus denna dag låg på praktiska exempel från faktiska genomförda projekt.

Det var första gången som BIM Alliance och ULI Geoforum genomförde denna typ av konferens gemensamt och intrycket var att deltagarna fick ut mycket av att mingla med varandra och bra input från seminariepunkterna.

Som tack till konferensens talare har vi valt att gemensamt skänka en gåva om 6 000 kronor till Läkare utan gränser.

Läs mer och ta del av presentationer!