Engagemanget var stort, och många var på plats den 30 augusti, då tekniska rådet inom BIM Alliance bjöd in till en eftermiddag på temat BuildingSMART-standarder.

Malin Knoop, WSP

På seminariet berättade Tekniska rådet om pågående internationell standardisering samt presenterade det aktuella läget. Under workshopen diskuterades hur Sverige ska medverka i buildingSMART och hur vi genomför och tillämpar de internationella standarderna. Under seminariet diskuterade deltagarna särskilt vilka utvecklingsbehov som finns framåt, hur föreningen BIM Alliance kan bidra till utvecklingen och hur Sverige bör bidra internationellt.

Program

Moderator: Rogier Jongeling, Plan B

  • Inledning av Kurt Löwnertz, Sweco
  • Det här är buildingSMART, SIS och ISO/CEN, Klas Eckerberg, Projektengagemang
  • buildingSMART-standarderna, Väino Tarandi, KTH
  • Pågående projekt i buildingSMART, Mikael Malmkvist, Trafikverket
  • Projektexempel på tillämpning, Karin Andersson, Trafikverket.
  • Så används standarder - inspirerande exempel ur verkligheten, Malin Knoop, WSP och Mikael Malmkvist, Trafikverket.
Mikael Malmkvist, Trafikverket

Deltagarna fick också under eftermiddagen också ta del av exempel på användning av Coclass (det nya digitala klassifikationssystemet för all byggd miljö i Sverige). Bristande kommunikation kostar årligen åtskilliga miljarder i både produktion och förvaltning inom samhällsbyggnad. Klassifikationssystem CoClass och andra standarder kan till stor del bidra till att lösa detta problem.

Regelverk

Trafikverket pratade under workshopen mycket om standarder och alla anvisningar som bygger på deras arbete och standarder, dessa finns samtliga på Trafikverkets hemsida och bifogas här nedan.

Här är exempel på gamla krav som ibland kan göra att våra entreprenörer väljer att ta fram bygghandlingar (om möjligheten finns i projektet) . Se sidan 24 (råd) A.3.7.

Kraven åberopas även i TB och UB mallar

Bilder från workshop om buildingSMART-standarder

Presentation av Klas Eckerberg, Projektengagemang.