Dagen var ett tillfälle att sprida kunskap om de projekt som pågår inom grupperna, skapa samverkan och inspirera till nya projekt samt att locka fler medlemmar att engagera sig i våra intressentgrupper. Mötet var exklusivt för BIM Alliance medlemmar och det fanns gott om möjligheter att knyta kontakter inom organisationen.

Øystein Graffer från Norska Statsbygg

Under eftermiddagen bjöd Øystein Graffer, Senioringeniör från norska Statsbygg på en inspirationsföreläsning med internationell utblick. Under presentationen visade han hur de i Norge jobbar med "BIM-kiosker" för byggarbetsplatsen och visade exempel på nästa steg i tekniken som exempelvis mixed reality, där modellen bakom det byggda blir synlig i telefonen i realtid.

Läs en intervju med Øystein Graffer om BIM i Norge

Olle Samuelson från BIM Alliance pratade kort om BIM-samverkan på EU-nivå och hur de olika initiativen inom EU hänger ihop med varandra. Ingemar Lewén från Trafikverket tog vid och berättade mer om EU BIM Task Group som är en EU-finansierad grupp för departement och offentliga byggherrar i Europa. Gruppen arbetar för införandet av BIM utifrån ett offentligt beställar-, byggherre- och förvaltarperspektiv och har tagit fram en handbok på ämnet.

Läs mer om EU BIM Task Group och läs handboken

Deltagarna samlades sedan i tre parallella fokusmöten där de fick bidra med sin kompetens:

  • Informationsleveranser – Vad ska vi leverera? Rogier Jongeling, Plan B
  • Vårt gemensamma språk, Malin Knoop, WSP
  • Vilken kompetens behöver vi? Mårten Lindström, More 10 och Gustav Jansson, Luleå Tekniska Universitet

Efter fokusmötena presenterade intressentgrupperna sitt arbete och vad de tycker är de viktigaste frågorna inför 2018. Efter det följde ett pass där vi pratade om vart BIM Alliance är på väg och vad vi tar med oss inför det fortsatta arbetet. Deltagarna fick svara på frågor om BIM Alliance kommande inriktning med hjälp av sina telefoner. Dagen avslutades med gemensamt mingel.

Läs mer om BIM Alliance intressentgrupper och hur du kan engagera dig