Mats Mogren, Akademiska Hus, Bengt Bergius, Fabege, Olle Samuelson, BIM Alliance, Rikard Silverfur Fastighetsägarna Sverige och Johan Grahn, Siemens.

Fastighetsbolag behöver göra sig redo för en transformering för att möta möjligheterna med digitaliseringen till exempel genom proptech och Internet of things (IoT). BIM och obrutna informationsflöden utgör en nödvändig infrastruktur för att säkra tryggheten i den omställningen.

Under frukosten belyste vi exempel på hur samarbeten kan se ut mellan leverantörer och fastighetsägare, där man kommit några steg på vägen. Vi pratade om samarbetsformer, hur man arbetar med BIM och fastighetsinformation och om framtida utvecklingspotential för samarbeten.

Bengt Bergius, Fabege och Johan Grahn, Siemens berättade om det gemensamma
arbetet med Uarda 6 i Arenastaden.
Mats Mogren, Akademiska hus berättade om innovationsprojektet JSP2 (Johanneberg Science Park etapp 2) som är ett samverkansprojekt med Akademiska Hus, Johanneberg Science Park, Chalmersfastigheter och Chalmers tekniska högskola.

Höstens datum

6 Sep – BIM hos kommuner och landsting (Genomförd)
8 Nov – Det digitala fastighetsbolaget (Sthlm)
1 Dec – BIM och ledningsfrågor (Gbg)