Christian Koch, professor i byggproduktionsledning, Chalmers
och  Mikael Malmkvist, produktchef för CoClass, Svensk Byggtjänst
Christian Koch, professor i byggproduktionsledning, Chalmers och Mikael Malmkvist, produktchef för CoClass, Svensk Byggtjänst

Ett fyrtiotal deltagare kom på BIM Alliance frukost för att mingla och ta del av morgonens tema. Christian Koch, professor i byggproduktionsledning, Chalmers och Mikael Malmkvist, produktchef för CoClass, Svensk Byggtjänst gav perspektiv på hur det ligger till med klassifikation i Sverige och Norden. Ta gärna del av deras presentationer, och dela med dig av dem till dina kollegor. Anmäl dig gärna också till vårens kommande frukost-möten!

Fler frukostmöten

BIM Alliance arrangerar frukostmöten vid följande tillfällen under vårterminen.

onsdag 7 februari - genomförd
onsdag 7 mars - genomförd
onsdag 4 april
onsdag 2 maj
onsdag 13 juni