Ett fyrtiotal deltagare samlades På BIM Alliance frukost den 4 april för att lyssna då projektledare Rogier Jongeling (bilden) presenterade resultatet från projektet Nationella riktlinjer för BIM och geodata.

Aktörerna i samhällsbyggnadssektorn har nytta av gemensamma rekommendationer för hur modellbaserad information ska hanteras och förvaltas. Det gör effektivt nyttjande av informationen enklare och processer tydligare.

Vad är nationella riktlinjer?

I projektet ”Nationella riktlinjer för BIM och geodata” har man samlat branschgemensamma rekommendationer för hantering av modellbaserad information för aktörer och processer som ingår i livscykelinformationshantering av den byggda miljön.

Riktlinjerna är publicerade som en webbportal som möjliggör sökningar efter relevant underlag. Underlaget är publicerat med öppen källinformation vilket innebär att det står allmänheten fritt att använda, förbättra eller kopiera informationen.

Till webbportalen


Nationella Riktlinjer för BIM och geodata ingår i det Strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment - en stor satsning för att utveckla ett billigare, snabbare och mer hållbart samhällsbyggande utifrån de möjligheter som digitaliseringen ger.


Fler frukostmöten

BIM Alliance arrangerar frukostmöten vid följande tillfällen under vårterminen.

onsdag 7 februari - genomförd
onsdag 7 mars - genomförd
onsdag 4 april - genomförd
onsdag 2 maj
onsdag 13 juni