Workshopledare: Klas Eckerberg, Mikael Malmkvist, Malin Knoop, Lars Wikström, Peter Axelsson

Om CoClass CoClass är det nya svenska klassifikationssystemet för all byggd miljö. Med CoClass får alla parter tillgång till ett gemensamt språk, det vill säga samma begrepp och terminologi i alla skeden, hos alla parter, i alla programvaror och i alla informationsleveranser. Om IFC Det öppna filformatet Industry Foundation Classes (IFC) blir det möjligt att fritt byta information mellan olika mjukvaror.

Intresset för workshopen den 26 april var stort och Ljusgården i BIM Alliance lokaler var fullsatt. På plats fanns personer som vill använda sig av CoClass i sitt dagliga arbete och få en ökad förståelse för hur man kan använda CoClass i kombination med IFC.

Workshopen inleddes med en genomgång av CoClass och IFC där vi bland annat redde ut vad IFC kan ge för mervärde och hur kollisioner mellan olika klasser i IFC och CoClass hanteras. Därefter fick deltagarna lyssna till en story där vi fick följa hur CoClass och IFC används i en byggprocess, från tidiga skeden till planering, byggnation och förvaltning. Dagen avslutades med en diskussion där deltagarna engagerat diskuterade två de två frågorna:

  • Hur får vi igång användningen av CoClass och IFC?
  • Hur kan CoClass och IFC bidra till att förbättra användningen av digitala verktyg?

Presentation

Film: CoClass på tre minuter

Program

  • Välkomna - introduktion till CoClass och IFC
  • Story - vi får följa ett exempel i praktiken
  • Kort paus
  • Gruppdiskussion
  • Summering och avslut

Workshopen arrangerades av BIM Alliance tekniska råd. Rådet samordnar och sprider kunskap om alla utvecklings- och standardiseringsinsatser som görs i branschen. Därigenom ska det bli begripligare och enklare att tillämpa öppen BIM i projekt och förvaltning.