Panelen bestod av representanter från Vasakronan, Graphisoft, Rendra, Liljewall arkitekter, Sweco och Trafikverket

Är det alltid möjligt att förespråka öppna standarder? Nej, menade delar av panelen och hänvisade till att standarder och programvaror inte fungerar tillräckligt bra ihop. Andra paneldeltagare hävdade samtidigt att det visst fungerar, och att krav på särskilda programvaror i upphandlingar leder fel och är konkurrenshämmande och kostnadsdrivande. Flera i panelen argumenterade för att vi måste driva utvecklingen med standarder tillsammans och att kraven på standarder hjälper till att driva på den utvecklingen. Alla var i slutändan överens om att användningen av öppna standarder är något att eftersträva.

Presentationer

Morgonens presentationer finns samlade i en fil.

Program

07.30 Ekologisk frukost och mingel

08.00 Programstart

 • Aktuellt från BIM Alliance
  Olle Samuelson
 • Neutrala standarder vs programspecifika format - en överblick
  Marcus Bengtsson
 • BIM i Staten, hur ser kraven ut 2018
  Victor Gärdevåg
 • Paneldebatt om öppna standarder
  Moderator: Mårten Lindström
  - Lennart Lifvenhjelm, Vasakronan
  - Patrik Mälarholm, Graphisoft
  - Ole Kristian Kvarsvik, Rendra
  - Peter Axelsson, Trafikverket
  - Per-Henrik Johansson, Liljewall arkitekter
  - Hans Lif, Sweco

09.00 Avslut

Nästa frukost med BIM Alliance

Onsdagen den 13 juni arrangerar vi nästa frukostmöte. Då presenteras två strategiska projekt inom Smart Built Environment:

 • Produkt- och miljödata – Produktion
  Projektet arbetar med information för projektering och visualisering, för transport och leverans samt för logistik och montering på byggplatsen. Läs mer om projektet.
 • Produkt- och miljödata – Förvaltning
  Projektet fokuserar på att möjliggöra ett obrutet flöde av objekt-/modellbaserad information från tidiga skeden över produktion till förvaltning.
  Läs mer om projektet.

Anmäl dig här!