Dagens talare vid BIM Alliance onsdagsfrukost.
Kristina Gabrielii, Gabrielii Development, Joakim Suhr, Skanska och Lars Lidén, Meta.

Under ett byggnadsobjekts livscykel behövs samlad, fullständig och korrekt information om produkter och inbyggda material. Behovet finns hos flera aktörer och har många olika syften, allt från att bedöma miljökonsekvenser till att planera och utföra underhåll och optimera driften. Under frukostmötet fick vi ta del av flera projekt och initiativ som kommer att underlätta detta och skapa branschgemensamma arbetssätt.

Presentationer och talare:

• Två aktuella projekt inom Smart Built Environment
Kristina Gabrielii, Gabrielii Development och Lars Lidén, Meta
• GTIN – Nu samlas branschen kring ID för produkter
Joakim Suhr, Skanska

I samband med frukosten arrangerade Svensk Byggtjänst en allmän presentation som behandlade AMA Funktion och CoClass ur ett BIM-perspektiv. Läs mer om AMA på Svensk Byggtjänst webbplats.

Höstens frukostmöten

Boka in höstens frukostseminarier med BIM Alliance. Mer information om plats och tema kommer framöver, men datumen är redan satta till: