Omkring 80 personer kom till frukostmötet i Malmö för att få exempel på vad BIM och innovationer har för faktisk funktion i bygg- och installationsföretag.

Samlade presentationer

Innovation skapar positiva effekter för den egna organisationen och i samhällsekonomin. Det är en slutsats i fallstudien "Faktisk innovation i bygg- och anläggningsbranschen" som genomförts av Mariell Juhlin på konsultbolaget Policy impact och som presenterade studien under frukostmötet. Studien har genomförts på uppdrag av Sveriges Byggindustrier och med stöd av det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment.

För att visa på exempel på vad innovation innebär i det praktiska arbetet hade vi bjudit in Carin Stoeckmann från Byggmästar’n i Skåne och Fredrik Engdahl från Assemblin att berätta hur det fungerar i byggföretag respektive installationsföretag. Publiken hade också möjlighet att ställa sina frågor till talarna.

Anmäl dig gärna till kommande frukostmöten via kalendariet!